Η αναπτυξιακή διάσταση της φιλίας των παιδιών και ο ρόλος των γονιών

Η φιλία ορίζεται ως μια σταθερή σχέση που χαρακτηρίζεται από οικειότητα, αμοιβαιότητα και ισοτιμία. Η δέσμευση σε άλλα - συνήθως συνομήλικα- παιδιά είναι ενδεικτική των παιδιών της μέσης παιδικής ηλικίας.…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η αναπτυξιακή διάσταση της φιλίας των παιδιών και ο ρόλος των γονιών