Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών-Συντονιστών Σχολών Γονέων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, συμβούλους, παιδοψυχιάτρους, ψυχοπαιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς) που ενδιαφέρονται να συντονίσουν ομάδες Σχολών Γονέων. Η διάρκειά του είναι 80 εκπαιδευτικές ώρες και πραγματοποιείται σε 8 Σαββατοκύριακα μέσω της πλατφόρμας webex. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Εξελικτικό Σύστημα» της Μαρίας Χουρδάκη και πιο συγκεκριμένα τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τη θεματολογία του συγκεκριμένου τρόπου εργασίας στις ομάδες Σχολών Γονέων και τα δύο δομημένα προγράμματα Σχολών Γονέων: Το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικής Ταυτότητας» και το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού» της Βασιλικής Παππά.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 850 €, που καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, ενώ προβλέπεται έκπτωση 10% στην περίπτωση που το συνολικό ποσό καταβληθεί πριν την έναρξη του προγράμματος.

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • Υλικό και άρθρα σχετικά με τις Σχολές Γονέων σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Το βιβλίο «Η δυναμική της ομάδας και ο ρόλος του συντονιστή. Η περίπτωση των Σχολών Γονέων» της Βασιλικής Παππά.
  • Το βιβλίο «Επάγγελμα Γονέας. Τύποι Γονέων και Συμπεριφορά Παιδιών και Εφήβων» της Βασιλικής Παππά.
  • Το βιβλίο «Γονείς σε κρίση. Η διαχείριση της απώλειας και της αλλαγής» της Βασιλικής Παππά.
  • Tο βιβλίο «Η λογική των συναισθημάτων. Συναισθηματική ανάπτυξη και συναισθηματική νοημοσύνη» της Βασιλικής Παππά.
  • Tο βιβλίο «Επικοινωνία και Ενσυναίσθηση» της Βασιλικής Παππά
  • To εγχειρίδιο του συντονιστή του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος Γονικής Ταυτότητας» (Educational Programme of Parental Identity-EPPI) σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Το εγχειρίδιο του συντονιστή του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού» (Educational Programme of Parental Emotional Literacy-EPPEL) σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει ακριβώς την ίδια δομή, θεματολογία και διάρκεια με τη διά ζώσης εκπαίδευση. Oι ημερομηνίες διεξαγωγής του είναι: 21, 22/9, 5, 6/10, 19, 20/10, 2, 3/11, 16, 17/11, 30/11, 1/12, 14, 15/12 & 21, 22/12/2024 (Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας ένα βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vasilikipappa2@gmail.com ή info@sxolesgonewn.gr
Η επιβεβαίωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω e-mail.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ.: 697-3233673.

Δείτε σχετικές αξιολογήσεις.

Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συντονιστών Ομάδων Εφήβων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας που θέλουν να συντονίσουν ομάδες εφήβων. Η διάρκειά του είναι 10 εκπαιδευτικές ώρες και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25/01/2025 και την Κυριακή 26/01/2025 από τις 10:00 ως τις 14:00 μέσω της πλατφόρμας webex.

Το κόστος συμμετοχής είναι 120 €.

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

  • Υλικό και άρθρα σχετικά με τις ομάδες εφήβων σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Το βιβλίο «Μεγαλώνοντας χαρούμενους εφήβους» της Susan Hayman (μτφρ.-επιστ. επιμ.: Βασιλική Παππά).
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας ένα βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vasilikipappa2@gmail.com ή info@sxolesgonewn.gr
Η επιβεβαίωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω e-mail.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ.: 697-3233673.