Ο τρόπος εργασίας και συνεργασίας με τους γονείς στις Σχολές Γονέων απασχόλησε από τα πρώτα της βήματα τη «Διεθνή Ομοσπονδία για την Εκπαίδευση των Γονέων» σε πολλαπλές συνεδρίες και σε διεθνή συνέδρια. Σήμερα θεωρούμε ότι το πιο πρόσφορο σχήμα είναι αυτό της εργασίας με ομάδες (groupwork) των 8-12 ατόμων. Σε ατμόσφαιρα, που γίνεται σιγά σιγά φιλική, κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, ν’ ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων, να εκθέσει τις εμπειρίες του και να ακούσει τις απόψεις της επιστήμης διά μέσου του ειδικού συντονιστή. Εκτός από τις γνώσεις και τις πληροφορίες που αποκομίζουν, οι γονείς βιώνουν την εμπειρία της συμμετοχής τους σε ομάδα. Η δυναμική της ομάδας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διαφοροποίησή τους.

Οι ομάδες Σχολών Γονέων διαμορφώνονται συνήθως ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών των γονέων που συμμετέχουν. Αυτές είναι:

  • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά βρεφικής, νηπιακής και προσχολικής ηλικίας (0-6 χρόνων).
  • Ομάδα Σχολής Γονέων με παιδιά σχολικής ηλικίας (6-12 χρόνων).
  • Ομάδα Σχολής Γονέων με εφήβους (12-18 χρόνων).
  • Ομάδα Σχολής Υποψήφιων-Μελλοντικών Γονέων.