Η Επιστημονική Επιτροπή Σχολών Γονέων του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων αποτελείται από ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, συμβούλους, ψυχοπαιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.) που ασχολούνται με την εκπαίδευση των γονέων.
Έργο της είναι η οργάνωση και λειτουργία Σχολών Γονέων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας των Σχολών αυτών.

Η Επιστημονική Επιτροπή διοργανώνει:

  • διαλέξεις, ομιλίες και σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς σχετικά με το ρόλο τους, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην ανατροφή των παιδιών και με τις οικογενειακές σχέσεις
  • ενημερωτικές διαλέξεις που απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με το έργο των Σχολών Γονέων
  • σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όσον αφορά το ρόλο τους μέσα στην τάξη και την παροχή κατάλληλης συμβουλευτικής στους μαθητές
  • εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε ειδικούς ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση των γονέων
  • ομάδες εφήβων

Έργο της Επιστημονικής Επιτροπής είναι επίσης:

  • η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με το ρόλο των γονέων και τις οικογενειακές σχέσεις, καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια
  • η συνεργασία με τη F.I.E.P. και η συμμετοχή στις ετήσιες διημερίδες και τα διεθνή συνέδρια που διοργανώνει η «Διεθνής Ομοσπονδία για την Εκπαίδευση των Γονέων»

Τέλος, στόχος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η συνεργασία με παρεμφερείς φορείς και οργανισμούς.

Υπεύθυνη της Επιστημονικής Επιτροπής Σχολών Γονέων:
Βασιλική Παππά, M.Sc., Ph.D.
Συμβουλευτική ψυχολόγος

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις πρόσφατες επιστημονικές εργασίες της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελληνίου Συνδέσμου Σχολών Γονέων, οι οποίες ανακοινώθηκαν σε επιστημονικά συνέδρια:

Νοέμβριος 2019
Θ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Αθήνα): «Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής». Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Ο ρόλος των ομάδων Σχολών Γονέων στην προστασία της ψυχικής υγείας της οικογένειας».

Νοέμβριος 2014
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (Πάτρα): «Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις, μελλοντικοί προσανατολισμοί». Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Οι ομάδες Σχολών Γονέων μέσα από το πρίσμα της Συστημικής θεωρίας».

Νοέμβριος 2012
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη): «Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε συνθήκες κρίσης». Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Η ομαδική συμβουλευτική στις Σχολές Γονέων: η διαμόρφωση της γονικής ιδιότητας /του γονικού ρόλου».

Μάιος 2012
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη): «Από τη σχέση στις σχέσεις». Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Ο ρόλος των γονέων στην πρόληψη της συναισθηματικής κακοποίησης του παιδιού».

Νοέμβριος 2011
Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Αθήνα): «Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής». Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Τα παιδιά και ο κόσμος των ΜΜΕ. Ο ρόλος των γονέων».

Ιούνιος 2011
Διεθνές Συνέδριο: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων» (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη). Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Γονέων στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών».

Οκτώβριος 2010
5ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος: “Η Παιδοψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο. Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική”. Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: “Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής γονέων ως θεσμός πρόληψης της ψυχικής υγείας των παιδιών”.

Οκτώβριος 2010
2ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα): “Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση του 21ου αιώνα”. Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: “Η αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής των γονέων με παιδιά βρεφικής-προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια των Σχολών Γονέων”.

Νοέμβριος 2009
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ. (Αθήνα): «Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας». Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Η διαχείριση των ΜΜΕ από τα παιδιά και ο ρόλος των γονέων».

Μάιος 2009
6ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο (Αθήνα). Προφορική ανακοίνωση στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο: «Εθισμός στο διαδίκτυο: η κορυφή του παγόβουνου;»: «Συνεργασία φορέων και πρόληψη».

Μάιος 2009
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Αθήνα): «Ψυχική υγεία και τηλεματικές εφαρμογές». Προφορική ανακοίνωση στο στρογγυλό τραπέζι «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο» με τίτλο: «Γονείς και διαδίκτυο».

Νοέμβριος 2007
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ (Θεσσαλονίκη). Διοργάνωση Συμποσίου με τίτλο: «Η Συμβολή του Θεσμού των Σχολών Γονέων στο Έργο της Πρόληψης της Βίας και της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας» και προφορικές ανακοινώσεις στα πλαίσια του συμποσίου:
α) Ο ρόλος των Σχολών Γονέων στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και τη διαμόρφωση δημοκρατικών γονέων,
β) Ψυχολογικοί τύποι γονέων και παράγοντες που διαμορφώνουν τη διαπαιδαγώγηση παιδιών προσχολικής ηλικίας και
γ) Η συμβολή των Σχολών Γονέων στη διαμόρφωση συναισθηματικών μεντόρων.

Νοέμβριος 2006
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής της ΕΛΨΕ (Αθήνα) Διοργάνωση Συμποσίου με τίτλο: «Ο συζυγικός και γονικός ρόλος πατέρων που συμμετέχουν σε ομάδες Σχολών Γονέων» και προφορικές ανακοινώσεις στα πλαίσια του συμποσίου:
α) Είδη διαπαιδαγώγησης πατέρων σύμφωνα με τις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης,
β) Αντιλήψεις ως προς την ποιότητα της συζυγικής σχέσης και συμμετοχή σε Σχολές Γονέων,
γ) Ψυχολογικοί τύποι πατέρων και συμμετοχή σε Σχολές Γονέων &
δ) Ο Σύγχρονος πατέρας και η συμμετοχή του στις ομάδες Σχολών Γονέων.

Απρίλιος 2005
XI ANNUAL EUROPEAN CONFERENCE OF E.A.C. ‘COUNSELLING IN EUROPE: Theory, Research, Practice and Training’
Διοργάνωση συμποσίου με τίτλο: ‘PARENT EDUCATION GROUPS: EDUCATION AND COUNSELLING OF PARENTS, VIEWS OF PARENTS AND FAMILIAL RELATIONSHIPS’. Προφορικές ανακοινώσεις:
α) ‘Counselling skills that are developed to participants who participate in Parent Education Groups’
β) ‘Parenting during Adolescence: A parent education program for parents of adolescents 12-17 years old’
γ) ‘Family Cohesion and Adaptability in Parents who participate in Parent Education Groups’
δ) ‘Emotional Parenting Styles and Participation in Parent Education Groups’.

Δεκέμβριος 2005
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Ιωάννινα)
Διοργάνωση συμποσίου με τίτλο: «Γονείς-παιδιά-σύζυγοι: Διερευνώντας τη διαμόρφωση των σχέσεων στα πλαίσια της οικογενειακής ομάδας»
Προφορικές ανακοινώσεις:
α) ‘Απόψεις Ελλήνων γονέων σχετικά με το ρόλο τους στην ανατροφή των παιδιών τους’
β) ‘Η Αναθεωρημένη Κλίμακα Δυαδικής Προσαρμογής (RDAS) σε ελληνικό δείγμα’
γ) ‘Το προφίλ των γονέων που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες’
δ) ‘Οικογενειακή συνοχή, οικογενειακή προσαρμοστικότητα και επαγγελματική ικανοποίηση γονέων’.

Ιούλιος 2005
27th International School Psychology Association – Colloquium 2005 (Αθήνα)
Διοργάνωση συμποσίου με τίτλο: “Prevention through Parent Educational Groups. Their Contribution in the Well-Being of Children and the Family”. Προφορικές ανακοινώσεις:
a) Parent Counseling through Parent Educational Groups
b) The participation in parent educational groups as an indicator of the quality of relationship between partners
c) Τhe interpersonal and intrapersonal adaptation of children whose parents participate in Parent Groups
d) The referred family profile of participants in Parent Educational Groups
e) Parenting after infertility.

Μάιος 2005
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής (Αθήνα) Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο: «Οι Σχολές Γονέων ως θεσμός προστασίας της ψυχικής υγείας των παιδιών».

Μάρτιος 2005
Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή:«Σχολείο και Οικογένεια» (Ιωάννινα). Προφορική Ανακοίνωση με τίτλο: «Οι Σχολές Γονέων στο χώρο του Σχολείου: Εμπειρίες, προτάσεις, προβληματισμοί».

Νοέμβριος 2003
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ (Αθήνα)
Διοργάνωση συμποσίου με τίτλο: «Εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη μητέρων στα πλαίσια των Σχολών Γονέων».

Νοέμβριος 2003
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΨΕΒΕ (Βόλος). Αναρτημένη ανακοίνωση: « Η μετάβαση στο γονεϊκό ρόλο: Εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη υποψήφιων γονέων».

Μάιος 2003
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Ρόδος). Οργάνωση Συμποσίου με τίτλο: «Η παρέμβαση της επιστήμης στην εκπαίδευση της οικογένειας: Σχολές Γονέων – Εμπειρίες, αποτελέσματα (1962-2003)». Αναρτημένη εργασία με τίτλο: «Παράγοντες που διαφοροποιούν το προφίλ του ιδανικού γονέα».

Δεκέμβριος 2002
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Ο ρόλος της συμβουλευτικής γονέων στην προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών».

Οκτώβριος 2002
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Ελληνική Οικογένεια». Οργάνωση συμποσίου με τίτλο: «Η μελέτη, η στήριξη και η εκπαίδευση της οικογένειας ως βασικές προϋποθέσεις προστασίας της ψυχικής υγείας του ατόμου».

Νοέμβριος 2001
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας. Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Η Εκπαίδευση των γονέων και ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου».

Μάιος 2001
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Αλεξανδρούπολη)-Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Οικογενειακή κατάσταση γονέων και ποιότητα σχέσης γονέων-εφήβων».

Μάιος 2001
Ημερίδα του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ: «Αγωγή Υγείας στο Σύγχρονο Σχολείο»- Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Συμβουλευτικοί Σταθμοί: Φορείς στήριξης εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών».

Απρίλιος 2001
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την πρωτογενή πρόληψη του Ε.ΣΥ.Ν. Προφορική ανακοίνωση με τίτλο: «Η παρέμβαση της Επιστήμης στην Εκπαίδευση της Οικογένειας. Σχολές Γονέων».

Μάρτιος 2001
Διεθνές συνέδριο της «Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων» (F.I.E.P.) στις Sevres με τίτλο: Parents et enfants dans les societes d’ aujourd’hui: les forces de la famille et ses faiblesses. Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι χωρών-μελών της F.I.E.P.

Οκτώβριος 2000
4η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης. Προφορική ανακοίνωση στο Σεμινάριο Ι («Σύγχρονες αντιλήψεις στον τομέα της πρωτογενούς πρόληψης») με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα Πρόληψης των ναρκωτικών-εξαρτησιογόνων ουσιών. 1962-2000. Εφαρμογές-Αποτελέσματα.

Οκτώβριος 1999
Πανελλήνιο Συνέδριο- Σχολές Γονέων: Επιστημονική Παρέμβαση στη στήριξη και Εκπαίδευση της Οικογένειας