Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών-Συντονιστών Σχολών Γονέων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, συμβούλους, παιδοψυχιάτρους, ψυχοπαιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς) που ενδιαφέρονται να συντονίσουν ομάδες Σχολών Γονέων. Η διάρκειά του είναι 60 ώρες και πραγματοποιείται σε 6 Σαββατοκύριακα μέσω της πλατφόρμας webex. Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 650 €.

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Υλικό και άρθρα σχετικά με τις Σχολές Γονέων σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Το βιβλίο «Η δυναμική της ομάδας και ο ρόλος του συντονιστή. Η περίπτωση των Σχολών Γονέων» της Βασιλικής Παππά.
 • Το βιβλίο «Επάγγελμα Γονέας. Τύποι Γονέων και Συμπεριφορά Παιδιών και Εφήβων» της Βασιλικής Παππά.
 • Το βιβλίο «Γονείς σε κρίση. Η διαχείριση της απώλειας και της αλλαγής» της Βασιλικής Παππά.
 • Tο βιβλίο «Η λογική των συναισθημάτων. Συναισθηματική ανάπτυξη και συναισθηματική νοημοσύνη» της Βασιλικής Παππά.
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής.

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται οι αναγκαίες κατευθυντήριες για να εργαστούν ως συντονιστές Σχολών Γονέων σύμφωνα με τις αρχές του «Εξελικτικού Συστήματος» της Μαρίας Χουρδάκη. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει ακριβώς την ίδια δομή, θεματολογία και διάρκεια με τη διά ζώσης εκπαίδευση. Oι ημερομηνίες διεξαγωγής του θα είναι: 12/9, 13/9, 26/9, 27/9, 10/10, 11/10, 7/11, 8/11, 21/11, 22/11, 5/12 και 6/12/2020 (Σάββατο & Κυριακή 10:00-14:00).
  Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας ένα βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vaspap2@otenet.gr ή info@sxolesgonewn.gr
  Η επιβεβαίωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω e-mail.
  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ.: 697-3233673.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτών-Συντονιστών Σχολών Γονέων

Το πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία από το 1999, απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, συμβούλους, παιδοψυχιάτρους, ψυχοπαιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς) που ενδιαφέρονται να συντονίσουν ομάδες Σχολών Γονέων. Η διάρκειά του είναι 60 ώρες και πραγματοποιείται σε 6 Σαββατοκύριακα στα γραφεία των Σχολών Γονέων, Ευφρονίου 36, Αθήνα 161 21 (έναντι Κάραβελ) (Σάββατο και Κυριακή 10:00-14:00). Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 650 €.

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Φάκελος με έντυπο υλικό-άρθρα σχετικά με τις Σχολές Γονέων.
 • Το βιβλίο «Η δυναμική της ομάδας και ο ρόλος του συντονιστή. Η περίπτωση των Σχολών Γονέων» της Βασιλικής Παππά.
 • Το βιβλίο «Επάγγελμα γονέας. Τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων» της Βασιλικής Παππά.
 • Το βιβλίο «Γονείς σε κρίση. Η διαχείριση της απώλειας και της αλλαγής» της Βασιλικής Παππά.
 • Tο βιβλίο «Η λογική των συναισθημάτων. Συναισθηματική ανάπτυξη και συναισθηματική νοημοσύνη» της Βασιλικής Παππά.
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής.
 • Καφές ή τσάι κατά τα διαλείμματα.

Στους συμμετέχοντες παρέχονται οι αναγκαίες κατευθυντήριες για να εργαστούν ως συντονιστές Σχολών Γονέων σύμφωνα με τις αρχές του «Εξελικτικού Συστήματος» της Μαρίας Χουρδάκη. Το επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 19/9, 20/9, 3/10, 4/10, 17/10, 18/10, 31/10, 1/11, 14/11, 15/11, 28/11 & 29/11/2020.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας ένα βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vaspap2@otenet.gr ή info@sxolesgonewn.gr
Η επιβεβαίωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω e-mail.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ.: 697-3233673.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικής Ταυτότητας (Educational Programme of Parental Identity-EPPI)

To «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικής Ταυτότητας» της Βασιλικής Παππά είναι ένα νέο δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 12 συναντήσεων που απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των αναπτυξιακών σταδίων, καθώς και σε υποψήφιους/μελλοντικούς γονείς. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εισαγωγικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τους γονείς με τη διαδικασία συμμετοχής σε μια ομάδα Σχολής Γονέων και να τους εισαγάγει σε βασικές θεματικές, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν πιο διεξοδικά σε επόμενη φάση.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας που θα συντονίζουν τις ομάδες αυτές θα διεξαχθεί στις 16 και 17/1/2021 (Σάββατο και Κυριακή) από τις 10:00 ως τις 14:00 στα γραφεία των Σχολών Γονέων, Ευφρονίου 36, Αθήνα 161 21 (έναντι Κάραβελ) και απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ήδη συμμετάσχει στο «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτών-Συντονιστών Σχολών Γονέων».
Στους συμμετέχοντες, εκτός από τη βεβαίωση συμμετοχής, θα δοθεί έντυπο το εγχειρίδιο του συντονιστή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Γονικής Ταυτότητας.
Το κόστος συμμετοχής είναι 100 €.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vaspap2@otenet.gr ή  info@sxolesgonewn.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού (Educational Programme of Parental Emotional literacy-EPPEL)

To «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού» της Βασιλικής Παππά είναι ένα νέο δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 12 συναντήσεων που απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των αναπτυξιακών σταδίων, καθώς και σε υποψήφιους/μελλοντικούς γονείς. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εισαγωγικό χαρακτήρα. Σκοπός του είναι να εισαγάγει τους γονείς στην έννοια και τις βασικές δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης και να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του γονιού-συναισθηματικού μέντορα. Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν στις συναντήσεις μπορούν να αναπτυχθούν πιο διεξοδικά σε επόμενη φάση.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας που θα συντονίζουν τις ομάδες αυτές θα διεξαχθεί το Σάββατο 30/1/2021 και την Κυριακή 31/1/2021 από τις 10:00 ως τις 14:00 στα γραφεία των Σχολών Γονέων, Ευφρονίου 36, Αθήνα 161 21 (έναντι Κάραβελ) και απευθύνεται μόνο σε όσους ειδικούς έχουν ήδη συμμετάσχει στο «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαιδευτών-Συντονιστών Σχολών Γονέων».
Στους συμμετέχοντες, εκτός από τη βεβαίωση συμμετοχής, θα δοθεί έντυπο το εγχειρίδιο του συντονιστή του Eκπαιδευτικού Προγράμματος Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού.
Το κόστος συμμετοχής είναι 100 €.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vaspap2@otenet.gr ή  info@sxolesgonewn.gr

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συντονιστών Ομάδων Εφήβων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας που θέλουν να συντονίσουν ομάδες εφήβων. Η διάρκειά του είναι 10 ώρες και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12/12/2020 και την Κυριακή 13/12/2020 από τις 10:00 ως τις 14:00 στα γραφεία των Σχολών Γονέων, Ευφρονίου 36, Αθήνα 161 21 (έναντι Κάραβελ).
Το κόστος συμμετοχής είναι 120 €.

 • Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
  Φάκελος με έντυπο υλικό-άρθρα σχετικά με τις ομάδες εφήβων.
 • Το βιβλίο «Μεγαλώνοντας χαρούμενους εφήβους» της Susan Hayman (μτφρ.-επιστ. επιμ.: Βασιλική Παππά).
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής.
 • Καφές ή τσάι κατά τα διαλείμματα.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας ένα βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vaspap2@otenet.gr ή info@sxolesgonewn.gr
Η επιβεβαίωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνεται μέσω e-mail.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ.: 697-3233673.