Ποιος θεωρείται καλός γονιός

Πολλές απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά με το ποιος θεωρείται καλός γονιός. Για πολλούς μελετητές ο καλός γονιός χαρακτηρίζεται «αποτελεσματικός», ενώ άλλοι θεωρούν ότι πιο δόκιμος είναι ο όρος «αρκετά καλός…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ποιος θεωρείται καλός γονιός

Η αναπτυξιακή διάσταση της φιλίας των παιδιών και ο ρόλος των γονιών

Η φιλία ορίζεται ως μια σταθερή σχέση που χαρακτηρίζεται από οικειότητα, αμοιβαιότητα και ισοτιμία. Η δέσμευση σε άλλα - συνήθως συνομήλικα- παιδιά είναι ενδεικτική των παιδιών της μέσης παιδικής ηλικίας.…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Η αναπτυξιακή διάσταση της φιλίας των παιδιών και ο ρόλος των γονιών