Εξελικτικό Σύστημα, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικής Ταυτότητας και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού

Ο τρόπος εργασίας που εφαρμόζεται στις Σχολές Γονέων ονομάζεται «Εξελικτικό Σύστημα» και στηρίζεται στις δύο βασικές αρχές της F.I.E.P.: την ενημέρωση/ πληροφόρηση των γονιών (information) και τη διαμόρφωση/ διαφοροποίηση της στάσης τους (formation). Ονομάζεται «Εξελικτικό» γιατί: α) στο γνωστικό επίπεδο γίνεται αναφορά στα δεδομένα της εξελικτικής/αναπτυξιακής ψυχολογίας από τη βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση και β) γιατί στοχεύει στην εξελικτική, σταδιακή διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των γονιών, αλλά και όλων των μελών του συστήματος της οικογένειας.

Η διάρκεια των εργασιών μιας ομάδας εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα των μελών της. Ένας κύκλος ομάδας συνήθως ξεκινά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται τον Μάιο, ενώ μπορεί να ακολουθήσει δεύτερος και τρίτος κύκλος, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των γονιών που συμμετέχουν.

Προσφάτως, δημιουργήθηκαν από τη Βασιλική Παππά δύο νέα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων: το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικής Ταυτότητας» (Educational Programme of Parental Identity-EPPI) και το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού» (Educational Programme of Parental Emotional Literacy-EPPEL).

Το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικής Ταυτότητας» (Educational Programme of Parental Identity-EPPI) είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 12 συναντήσεων, το οποίο απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών και σε υποψήφιους-μελλοντικούς γονείς. Στα πλαίσια του προγράμματος συζητούνται τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης μιας σαφούς γονικής ταυτότητας, όπως η σημασία της οριοθέτησης και της ενθάρρυνσης στην ανατροφή του παιδιού.

Το πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής για γονείς ονομάζεται «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού» (Educational Programme of Parental Emotional Literacy-EPPEL). Με τη συμμετοχή τους σε αυτό οι γονείς εισάγονται στις αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης και εξασκούνται στις δεξιότητες του συναισθηματικού μέντορα. Το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γονικού Συναισθηματικού Αλφαβητισμού» απαρτίζεται από 12 δομημένες συναντήσεις και απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών, καθώς και σε υποψήφιους-μελλοντικούς γονείς. Οι συναντήσεις και στα δύο προγράμματα γίνονται ανά 15 ημέρες και διαρκούν 1 1/2 ώρα. Τις ομάδες συντονίζει ένας ειδικά εκπαιδευμένος επαγγελματίας ψυχικής υγείας. Μετά τη συμμετοχή τους στα δύο παραπάνω εισαγωγικά εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορεί να ακολουθήσει η εφαρμογή του «Εξελικτικού Συστήματος» και να συνεχιστεί η συμμετοχή τους σε μια ομάδα Σχολής Γονέων.

Τι είναι η Σχολή Γονέων

Η Αγωγή του παιδιού υπήρξε πάντα μέλημα και φροντίδα κάθε εποχής. Κοινή και η επιθυμία η επόμενη γενιά να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.

Οι Σχολές Γονέων στη χώρα μας
Μεθοδολογία
Θεματολογία
EPPI
Επιστημονική Επιτροπή
Συγγραφικό έργο
Βιογραφικά σημειώματα
Σύνδεσμοι

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο:
  210-7647872, 6973233673
 • Email:
  vaspap2@otenet.gr
 • Διεύθυνση:
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
  Ευφρονίου 36
  Αθήνα 161 21
  (έναντι Κάραβελ)


Image courtesy of photostock, Stuart Miles, David Castillo Dominic at FreeDigitalPhotos.net.
Tree vector designed by Freepik, earth designed by Freepik, House vector designed by Freepik, family designed by Freepik